Other Characters


ArmyIwao Oyama (1842-1916)Gentaro Kodama (1852-1906)Maresuke Nogi (1849-1912)Tamemoto Kuroki (1844-1923)Yasukata Oku (1847-1930)Michitsura Nodu (1841-1908)Motojiro Akashi (1864-1919)Koreshige Tsunoda (1873-1930)Toshitane Matsukawa (1859-1928)Naobumi Tatsumi (1845-1907)Hyoe Ichinohe (1855-1931)Michiharu Umezawa (1853-1924)
NavyHeihachiro Togo (1847-1934)Hayao Shimamura (1858-1923)Tomozaburo Kato (1861-1923)Takeo Hirose (1868-1904)Yuko Ito (1843-1914)Hikonojo Kamimura (1849-1916)Gonbe Yamamoto (1852-1933)Tugumichi Saigo (1843-1902)Kantaro suzuki (1867-1948)